Juridisk seksjon (IJU)

Seksjonen bistår med rådgiving, utvikling av virkemidler og koordinering av direktoratets juridiske policy. Seksjonen  har ansvar for fortolkningen av forurensningsloven, produktkontrolloven og klimakvoteloven, med forskrifter.

Anette Fischer

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745481157
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Anne Stoltenberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795733168
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Benedikte Strøm

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790220991
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Camilla Sandvik Grande

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747635475
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Christin Oftebro Baum

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792248566
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ellen Landa

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746508395
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Frantz Nielsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4741216872
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Harald Krogh Ankerstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799578314
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Hunar Aljaderi

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745838474
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ingeborg Stene

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797114859
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Johannes Opsahl

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741023169
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ketil Søhr

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795468278
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Lerke Poulsen Drevsjø

Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: +4795970243
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Tonje Johnsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799509903
Seksjon: Juridisk seksjon
Avdeling: Industri- og havavdelingen