Seksjon for petroleum (IPH)

Seksjonen forvalter lovverket overfor olje- og gassvirksomheten til havs på miljøsiden. Dette innebærer å gi tillatelser etter forurensningsloven til alle aktiviteter offshore. Det inkluderer blant annet å stille krav til utslipp til luft og utslipp til sjø av olje og kjemikalier, beredskap mot akutt forurensning og miljøovervåking.

Vi forvalter også lovverket overfor landanleggene Ormen Lange og Hammerfest LNG.

Seksjonen gir uttalelser i forbindelse med åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet, forslag til utlysning av nye blokker, og konsekvensutredninger for nye utbygginger.

Vi deltar dessuten i relevant internasjonalt arbeid, for eksempel OSPAR, samarbeid med bistandsland, Russland og undergrupper under Arktisk Råd. Oppgavene i seksjonen innebærer mye kontakt med industrien, andre myndigheter, miljøvernorganisasjoner og ulike fagmiljøer.

Angelika Baumbusch

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792431354
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ann Mari Vik Green

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792247457
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Anne-Grethe Kolstad

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748097873
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Bjørn A. Christensen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746743831
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Cecilie Østby

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790062540
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Eirin Sva Stomperudhaugen

Tittel: overingeniør
Telefon: +47 41636830
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Gro Øfjord

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793001614
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ingeborg Rønning

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4791248858
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Ingvild Marthinsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4795171988
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Kjell Andreas Jødestøl

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4790086809
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Marte Braathen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4792822534
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Mathilde Juel Lind

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799796093
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Mihaela Ersvik

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4745013639
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Sissel Sandgrind

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748094736
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Solveig Aga Solberg

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4797120835
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen

Tone Sørgård

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797584003
Seksjon: Seksjon for petroleum og havforvaltning
Avdeling: Industri- og havavdelingen