Seksjon for klimakunnskap (KKU)

Seksjonen arbeider med det klimavitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken, både ved å være kontaktpunkt mot FNs klimapanel (IPCC), formidle klimafaglige resultater og samarbeide med norske og internasjonale forskningsmiljø. Vi arbeider også med utslippsreduksjoner av klimagasser i jordbruket og fluorholdige stoffer i produkter.

Vi har ansvaret for klimagass- og ozonovervåkingen og følger opp Norges arbeid med f-gasser og ozonreduserende stoffer både nasjonalt, i EU og under Montrealprotokollen

Vi koordinerer arbeidet med virkninger av og tilpasninger til klimaendringer for naturmangfoldet, samt at vi har fagansvar for klimatilpasning i jordbruket.

Vi følger også opp kortlevde klimadrivere nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

Alice Gaustad

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4798094104
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Aurora Stenmark

Tittel: rådgiver
Telefon: +4740072142
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Else Marte Vold

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741044829
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Linda Dalen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793014020
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Maria Malene Kvalevåg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799791100
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Ole-Kristian Kvissel

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793431034
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Sandrine Benard

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746346163
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Solrun Figenschau Skjellum

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792211745
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Torgrim Asphjell

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746743913
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Vigdis Vestreng

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790899054
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Øyvind Christophersen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797075014
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen

Åsa Alexandra Borg Pedersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797107475
Seksjon: Seksjon for klimakunnskap
Avdeling: Klimaavdelingen