Klimakvoteseksjonen (KKV)

Seksjonen har ansvaret for å forvalte og videreutvikle det norske klimakvotesystemet som er en del av EUs system for klimakvoter (ETS).

Vi forvalter også ordningen med CO2-priskompensasjon for industrien.

Ana Korvald

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793260989
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Andre Aasrud

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4741379740
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Annicken Hoel

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4798882864
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Carina Heimdal Waag

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799539134
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Hanne Birgitte Laird

Tittel: fagdirektør
Telefon: +4792222445
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Helga Soppeland Larsen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4746743621
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Henrik Gade

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741502072
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Henrik Norgaard

Tittel: overingeniør
Telefon: +4792029049
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Jannicke Øen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799022131
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Jerome Kirkwood

Tittel: senioringeniør
Telefon: +47
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Mona Marstrander Rødland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4792031026
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Tone Sejnæs Pettersen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4799264134
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Tor Egil Tønnessen Kjenn

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745419448
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Trine Berntzen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792049216
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Øivind Hellerdal Rasmussen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4798616511
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen

Åshild Færevåg

Tittel: overingeniør
Telefon: +4795965550
Seksjon: Klimakvoteseksjonen
Avdeling: Klimaavdelingen