Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak (KLK)

Seksjonen jobber med utslippsreduksjoner og klimatilpasning rettet mot kommunal og regional forvaltning. Vi bistår departementet med å tilrettelegge regjeringens helhetlige arbeid med klimatilpasning og har ansvaret for koordinering av klimatilpasning på statlig nivå.

Vi forvalter tilskuddordninger for kommuner og fylkeskommuner på utslippsreduksjoner ("Klimasats") og klimatilpasning. Vi også har ansvaret for veilede kommunen i klima -og energiplanlegging.

Denne seksjonen drifter klimatilpasningsnettverket med 11 av landets store byer og er ansvarlige for veiledningssiden Klimatilpasning.no.

Seksjonen har også ansvaret for klimatilpasning i internasjonale forhandlinger (UNFCCC).

Ane Hagen Kjørholt

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741691414
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Einar Flaa

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790123911
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Espen Larsen

Tittel: kommunikasjonsrådgiver
Telefon: +4792657954
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Harald Arnesen

Tittel: konsulent
Telefon: +4795275186
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Herdis Laupsa

Tittel: fungerende seksjonsleder
Telefon: +4793069271
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Håvard Kleppa

Tittel: konsulent
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Ida Bjørkum

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799501787
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Kirvil Stoltenberg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792437781
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Kristine Senland

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791753721
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Marit Finnland Trøite

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799463198
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Marit Hepsø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790988114
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen

Roar Skuterud

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798651306
Seksjon: Seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
Avdeling: Klimaavdelingen