Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser (KUT)

Seksjonen har ansvar for arbeid med utslippsregnskapet og framskrivinger for klimagasser og langtransportert forurensning, inkludert arbeid med skogens rolle i klimasammenheng.

Vi rapporterer Norges utslipp til FN og EU, er aktive i internasjonalt bistandsarbeid og koordinerer direktoratets arbeid med de internasjonale klimaforhandlingene.

Seksjonen har ansvar for koordinering av arbeid med tiltaksanalyser, blant annet gjennom drift og videreutvikling av beregningsverktøyet "Klimatall".

Britta Maria Hoem

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4740867786
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Eilev Gjerald

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4745499171
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Elin Økstad

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4795164790
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Ellen Bruzelius Backer

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791877724
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Fredrik Weidemann

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799226501
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Hans Kolshus

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791144693
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Julien Jabot

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793653482
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Ketil Flugsrud

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792609216
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Kristin Madsen Klokkeide

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799445484
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Mari A Hjorthol

Tittel: rådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Nina Holmengen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748176877
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Thea Hellenes Ekre

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790276119
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen

Vilde Fluge Lillesund

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799533809
Seksjon: Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser
Avdeling: Klimaavdelingen