Seksjon for transport og luftkvalitet (KTL)

Seksjonen følger opp lokal luftkvalitet og klimagassutslipp. Kommunene er lokal forurensningsmyndighet for bestemmelser om luftkvalitet, mens vi følger utviklingen i miljøtilstanden, veileder og følger opp kommuner, følger opp regelverksendringer og deltar i internasjonalt arbeid (EU). Vi følger med på utslipp fra vedovner og krav i økodesignforordningen der vi bistår andre myndigheter (NVE, DiBK).

Vi følger med på utviklingen og utreder tiltak for å redusere klimagassutslipp fra transport og visse andre kilder. Vi har også forvaltningsansvaret for miljøkrav til drivstoffkvalitet i produktforskriften, inkludert krav til biodrivstoff om omsetningspåbud og bærekraftskriterier. Vi deltar i internasjonalt arbeid (særlig EU) om slike reguleringer.

Vi bistår også med å koordinere arbeidet med Gøteborgprotokollen (NOx, SOx, ammoniakk, VOC, partikler) og deltar i aktuelt internasjonalt arbeid under langtransportkonvensjonen (LRTAP).

Daniel Molin

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741145842
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Isabella Kasin

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799561582
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Kaya Grjotheim

Tittel: fungerer seksjonsleder
Telefon: +4746744357
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Line Merete Karlsøen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745258220
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Line Telje Høydal

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748095580
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Pål Amdal Magnusson

Tittel: rådgiver
Telefon: +47 91577380
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Silje Aksnes Bratland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4741616527
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Tonje Buø

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795285430
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen

Vilde Haarsaker

Tittel: rådgiver
Telefon: +4747668984
Seksjon: Seksjon for transport og luftkvalitet
Avdeling: Klimaavdelingen