Internasjonal seksjon (MIN)

Seksjonen koordinerer det internasjonale arbeidet i direktoratet relatert til tre sentrale samarbeidsområder som går på tvers av flere avdelinger og seksjoner: Nordområdene (Arktisk Råd, Barents, Russland), EU/EØS arbeid (EU-koordinering og oppfølging EØS-midler) og utviklingsrettet bistandsarbeid, herunder programmet Olje for utvikling.

Vi følger opp delegasjoner til direktoratet, og har ansvar for utviklingen av direktoratets språk- og kulturkompetanse.

Andre Kammerud

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4741231779
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Anne Marie Mo Ravik

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797606470
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Frank Eklo

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747230272
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hanne Aronsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790085376
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hilde Knapstad

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4792450822
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Kari Aa

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793263126
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Kristin Eine

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797735399
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marianne Kroglund

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748005055
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marthe Margrethe Haugan

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792063528
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Paul Hosker

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797030539
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Svein Terje Båtvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791618444
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Tor Skudal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741457757
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Trygve Hallingstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741630323
Seksjon: Internasjonal seksjon
Avdeling: Miljøgiftavdelingen