Seksjon for avfall og grunnforurensning (MAG)

Seksjonen arbeider med forvaltning og utvikling av regelverk innen avfall og grunnforurensning.

På avfall jobber seksjonen med sluttbehandling og nyttiggjøring av avfall, forsøpling, renovasjonsgebyrer, avfallsstatistikk. Vi har også ansvar for organisk behandling av avfall i form av kompostering, biogass mv.

På grunnforurensning jobber vi med oppfølgning av prioriterte grunnforurensningslokaliteter, veilede fylkesmenn og kommuner, følge opp enkelte bransjer og forvalte databasen Grunnforurensning.

Ane Hansen Kjenseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797756782
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Bernt S. Ringvold

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746745673
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Gunnhild Preus-Olsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792021681
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hannah Hildonen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790187432
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hans Jørund Hansen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4746427363
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Hilde Valved

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791170364
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Karianne Slåtta Haugen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797598226
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Kine Martinsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797666006
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Lise Langård

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795122728
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Monika Lahti

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746504588
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Nina Holteberg

Tittel: rådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Per Martin Aakerøy

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746633671
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Rita Vigdis Hansen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746623763
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Thomas Hartnik

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792694021
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Vanja Alling

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745280933
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen