Seksjon for avfall og gjenvinning (MAF)

Seksjonen har ansvar for oppfølging av returordninger for avfall, behandling av søknader om eksport og import av avfall, og for regelverket om farlig avfall.

Vi skal være en pådriver for at målene om innsamling og gjenvinning blir nådd, og at farlig avfall går til en miljømessig trygg behandling.

Andreas Andersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747954896
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Beate Langset

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799559753
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Christoffer Back Vestli

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792822405
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Heidis Holstad Frantzen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748054114
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Ingebjørg Svindland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799155043
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Jon Fonnlid Larsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799235953
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Joseph Domfeh

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799418813
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marie Bytingsvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741576723
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Mette Follestad

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790114344
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Noman Ahmed

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4747252315
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Ole Thomas Thommesen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793213286
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Pål Spillum

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4790838384
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Vanja Sverdlilje

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745394518
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen