Kjemikalieseksjonen (MKJ)

Seksjonen har hovedansvaret for gjennomføring og forvaltning av de europeiske kjemikalieregelverkene CLP og REACH, og EU-regelverk om farlige kjemikalier i produkter som leketøy, elektriske og elektroniske produkter, batterier, emballasje og vaskemidler.

Produktforskriften gjennomfører bestemmelsene i de europeiske produktregelverkene, og inneholder også en del norske bestemmelser som seksjonen har ansvar for. Bestemmelsene om farlige stoffer i leketøy er gjennomført i leketøyforskriften.

CLP er regelverket om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier. Forbrukere og arbeidstakere får gjennom faremerkingen informasjon eksempelvis om egenskaper som kreftfare, stoffer som kan påvirke forplantningsevnen eller være skadelig for miljøet.

REACH stiller omfattende krav til industrien om dokumentasjon, vurdering og forsvarlig håndtering av kjemikalier. Ved registrering skal informasjon om kjemiske stoffers helse- og miljøskadelige egenskaper og tilhørende risiko dokumenteres.

REACH inneholder også forbud og andre begrensninger mot bruk og produksjon av farlige stoffer. Alle europeiske lands myndigheter jobber med å gjennomgå industriens dokumentasjon og med å identifisere stoffer med spesielt betenkelige egenskaper. Et resultat av dette er at det innføres nye krav til godkjenning eller forbud mot farligste stoffene, etter forslag fra Norge og andre land. Mye av jobben gjør vi i komiteene og arbeidsgruppene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og EU-kommisjonen.

REACH inneholder også bestemmelser om informasjon i forsyningskjedene, som for eksempel sikkerhetsdatablader.

Seksjonen har en svartjeneste for REACH og CLP, og vi gir informasjon og veiledning om produktregelverkene. På nettsiden Erdetfarlig.no kan forbrukere finne informasjon om farlige stoffer i produkter.

Seksjonens oppgaver er en viktig del i arbeidet med å oppfylle regjeringens 2020-mål om et giftfritt miljø, og vi følger utviklingen i utslipp og bruk av prioriterte miljøgifter.

Ann Kristin Larsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4740203912
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Audun Heggelund

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748034041
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Berit Eyde Kjuus

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746547005
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Beryl C. Nygreen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795774909
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Cecile Blom

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792068250
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Christine Bjørge

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4747338302
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Eva Haug

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4745866814
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Heidi Morka

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4795961349
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Ingunn Correll Myhre

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797623855
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Linda Reierson

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793865250
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marianne Tvermyr

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790061436
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marianne van der Hagen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4798454889
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marit Kopangen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4745863365
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Marius Gudbrandsen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4792456417
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Pia Linda Sørensen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4791515687
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Sjur Andersen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797638506
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Solvår Hardeng

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4748075272
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Stine Husa

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4791825722
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Tor Øystein Fotland

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4798073767
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen

Trine-Lise Torgersen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797578903
Seksjon: Kjemikalieseksjonen
Avdeling: Miljøgiftavdelingen