Friluftslivseksjonen (NFR)

Seksjonen ivaretar direktoratets ansvar innen friluftsliv. Vi arbeider med å opprettholde og forbedre folks tilgang til attraktive områder, og for å få flere til å drive med friluftsliv innenfor rammen av den norske allemannsretten. Skoleverket, helsemyndighetene og frivillige organisasjoner er viktige samarbeidsparter.

En betydelig del av våre ressurser går til oppkjøp, tilrettelegging og forvaltning av viktige områder som blir mye brukt. Vi er også ansvarlig for jegerutdanningen i Norge og arbeider med regler for utøvelse av jakt og fangst.

Ann Jori Romundstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797542267
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Arild Sørensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748266059
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Elisabeth Mo Berg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746471682
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Elisabeth Sæthre

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745280972
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Gudrun Hagen

Tittel: hospitant
Telefon: +4795118476
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Heidi Grete Betten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741211748
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Marit Johanne Birkeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799521514
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Morten Thaulow

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797796245
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Nils-Yngve Berg

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4740226242
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Otto Okstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791793877
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Terje Qvam

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4797012330
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Tonje Stubsjøen Kvaløy

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795081110
Seksjon: Friluftslivseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen