Miljøøkonomiseksjonen (NMI)

Seksjonen utfører samfunnsøkonomiske vurderinger på alle Miljødirektoratets ansvarsområder, både på forurensningsområdet og på naturforvaltningsområdet.

Sammen med fagavdelingene utarbeider seksjonen virkemiddelvurderinger, nyttekostnadsanalyser, tiltaksanalyser og andre analyser der ulike samfunnshensyn ses i sammenheng med natur- og miljøhensyn. Arbeidet inngår i rådgiving til Klima- og miljøverndepartementet, i høringsuttalelser og i andre av direktoratets vurderinger.

Bente Støholen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797009537
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Borge Håmsø

Tittel: rådgiver
Telefon: +4747681461
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Espen Langtvet

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797629058
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Finn Katerås

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791830630
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Guro Børnes Ringlund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793292489
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Hans Aasen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4798829416
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Hilde Kyrkjebø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746542290
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kenneth Birkeli

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747668985
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kirsten Grønvik Bråten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741497011
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kjetil Mastad Vestergaard

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793011722
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Marie Sneve Martinussen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741676293
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Petter Andreas Gudding

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793412319
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Thea Marcelia Sletten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792851968
Seksjon: Miljøøkonomiseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen