Nasjonalparkseksjonen (NNP)

Seksjonen har ansvar for opprettelse og forvaltning av nasjonalparker og store landskapsvernområder i Norge, inkludert Svalbard. Vi arbeider med retningslinjer for forvaltning, godkjenning av forvaltningsplaner, klagesaksbehandling og erstatningsspørsmål. Vi har også ansvar for opplæring av lokale nasjonalpark- og verneområdeforvaltere og -styrene.

Vi leder direktoratets arbeid med verdensarvkonvensjonen.

Arbeidet med å utarbeide en merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparker, herunder nasjonalparksentre og alle andre naturinformasjonssentre og kompetansesentre, nasjonalparklandsbyer og -kommuner, ledes fra seksjonen.

Vi har også ansvar for besøksforvaltning, som innebærer å legge til rette for og styre bruken i en nasjonalpark, slik at den lokale verdiskapingen og opplevelsen for de besøkende blir størst mulig, samtidig som forståelsen for vernet øker på en slik måte at verneverdiene ivaretas.

Vi leder Miljødirektoratets arbeid med økt verdiskaping, med natur og verneområder som ressurs. Hovedmålene er å bidra til utvikling av lokalsamfunn og naturbaserte opplevelser som tar vare på naturarven.

Arnt Hegstad

Tittel: fagdirektør
Telefon: +4791192428
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Bjørn Arne Næss

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746427987
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Gaute Sønstebø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798855734
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Hege Langeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792255738
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Ingrid Vaagland Stav

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798052998
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kjersti Hanssen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792813201
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Line Novstad Klungreseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795878135
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Line-Kristin Larsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797643455
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Marie Selboskar Lier

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799602706
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Marit Doseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745241939
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Marit Gystøl

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799519027
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Marte Eliasson

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790919646
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Morten Ingebrigtsen Wedege

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795829491
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Olav Nord-Varhaug

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4790023242
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Reidar Dahl

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795212331
Seksjon: Nasjonalparkseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen