Naturarvseksjonen (NNA)

Seksjonens viktigste oppgaver er knyttet til opprettelse og forvaltning av mindre verneområder, utvalgte naturtyper (UN) og arbeid med kulturlandskap.

Vi tilrår opprettelse av nye verneområder til Klima- og miljødepartementet.   Vi er klageinstans for vedtak fattet av fylkesmennene og arbeider også med verneområdestatistikk, kartlegging og overvåking av verneområder og forvaltningsplaner for verneområder.

Vi tilrår nye utvalgte naturtyper til departementet og fordeler midler til skjøtsel og andre tiltak i utvalgte naturtyper til fylkesmennene.

Vi arbeider med å ta vare på biologisk mangfold i kulturlandskap, i nært samarbeid med landbruksmyndigheter og andre. Utvalgte kulturlandskap er et viktig virkemiddel (22 områder spredt over hele landet).

Asbjørn Tingstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795724237
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Dordi Mogstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793043010
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Egil Roll

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745263570
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Gunnar Kjærstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795230617
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Helene Mokkelbost

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748011572
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Kjell Tore Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746501853
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Knut Fossum

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4791814201
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Lise Hatten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741611689
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Pål Foss Digre

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740217961
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Sissel Rübberdt

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790757389
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Tone Lise Alstad Eid

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748142976
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Tone Standal Eriksen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799592267
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Tor Egil Kaspersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799293044
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Tore Opdahl

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746540337
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen

Vibeke Husby

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747327543
Seksjon: Naturarvseksjonen
Avdeling: Naturavdelingen