Dokumentasjon og drift (ODD)

Dokumentasjon

Seksjonen har ansvar for arkiv, dokumentforvaltning og bibliotek. Dette inkluderer postmottaket med arkivvurdering, journalføring, avskriving, bibliotektjenester, offentlig journal og løpende offentlighetsvurdering og behandling av henvendelser om innsyn. Vi har systemeierskap for ePhorte og SharePoint.

Drift

Seksjonen har og ansvaret for drift av byggene i Trondheim og Oslo, utstyrs- og inventarkjøp, lagerhold av gaveartikler, renhold, vaktmestertjenester og leietakersamarbeid med huseier (Entra i Trondheim og Oslo Areal i Oslo). Vi holder oversikt over kontorplasseringene i byggene. Denne oversikten er et verktøy som vi bruker i samarbeid med andre seksjoner, blant annet for plassering av nyansatte.