Økonomiseksjonen (OOK)

Seksjonen har det overordnede ansvaret for økonomistyringen i Miljødirektoratet, herunder forvaltning av økonomiregelverk, drift og vedlikehold av økonomisystemer, bilagsbehandling og betalingsformidling, føring av regnskap, intern- og ekstern regnskapsrapportering og kontakt med Riksrevisjonens regnskapsrevisjon, saksbehandling og saksbehandlerbistand i økonomisaker.

Vi har også ansvar for direktoratets politikk og tjenesteyting innen offentlige anskaffelser.

Anne-Grethe Nielsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793455040
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Camilla Kittilsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4796626678
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Connie Hage Størseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792440403
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Erik Bredal Pryhn

Tittel: førstekonsulent
Telefon: +4741427540
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Florentina Misimi

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745846035
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Franciska Sandanger

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790013896
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Fredrik Ivarsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790923199
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Guri Enodd Hope

Tittel: økonomisjef
Telefon: +4794161609
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ingeborg Rebbestad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791367453
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kai Are Fossland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799014990
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kari Nyquist-Andersen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790102147
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Line Wiger Brattøy

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793255221
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Liss-Mari Kvæl

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795948310
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Nargiza Stenvoll

Tittel: vikar
Telefon: +47
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Rita Rønning

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797042250
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Solrunn Bentzen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4792248010
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Åsne Meland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793251153
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen