Seksjon for naturbruk (SNB)

Seksjonens hovedansvarsområde er tilrettelegging for bruk av nasjonalparker og andre verneområder i innlandet og fjellet, samt hovedansvar for SNOs arbeid med kulturtminner.

Generelt gjelder:

  • Gjennomføre naturoppsyn i henhold til gjeldende lovverk.
  • Relasjonsbygging og samarbeid med andre aktører i forhold til gjennomføring av naturoppsynsoppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er å:

  • Systematisere og være en kunnskapsbank for ulike typer tilretteleggingstiltak, så som bruer, klopper, bruk av stein og revegetering
  • Utvikle praktiske standarder for montering og bruk av informasjonsmateriell i felt
  • Gjennomføre naturoppsyn i de store verneområdene i henhold til gjeldende regelverk
  • Være kontaktpunkt mot Statskog Fjelltjenesten og Norges Fjellstyresamband
  • Ha et overordnet ansvar for tilsyn med kulturminner i SNO og kontakt mot Riksantikvaren

Anne Rudsengen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795963888
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Arne-Petter Sarre

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790551743
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Carl Norberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790645339
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Finn Bjormyr

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748113674
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Heidi Ydse

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4795087204
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Kjell Hansen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790164801
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Lars Inge Enerstvedt

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791152291
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Marit Hellan

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795974251
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Ola Eirik Bolme

Tittel: rådgiver
Telefon: +4794817988
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Olaf Landsverk

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791836570
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Per Olav Haugen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797057213
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Petter Braaten

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4792407771
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Rune Holen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797595102
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn

Torkjell Morset

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791622003
Seksjon: Seksjon for naturbruk
Avdeling: Statens naturoppsyn