Seksjon for naturtilstand areal (SNN)

Brita Homleid Lohne

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799362623
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Egil Strøm

Tittel: sjefingeniør / naturoppsyn
Telefon: +4791849002
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Erlend Skutberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799230143
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Gry Liljefors

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793002333
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Halvard Ranestad Pedersen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799725742
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Jørn H Lindseth

Tittel: rådgiver
Telefon: 90198258
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Kim Abel

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741262262
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Kjersti Follesøy

Tittel: rådgiver
Telefon: +4798033375
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Knut Henrik Dagestad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795967239
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Liv Byrkjeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799267670
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Live Danielsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797631030
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Liv-Sigrid Nilsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4799509964
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Michael Eklo

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791594910
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Per Espen Fjeld

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4746960982
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Pål Martin Eid

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4797483607
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Ragni Nordås

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795967043
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Randi Boe

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799748997
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Reidar Strand

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795881874
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Rigmor Solem

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795965158
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn

Tom Johansen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4740411426
Seksjon: Seksjon for naturtilstand areal
Avdeling: Statens naturoppsyn