Seksjon for naturtilstand fauna (SAF)

Seksjonen har hovedansvaret for SNOs innsamling av naturtilstandsdata på fauna, utenom de store rovdyrene. Arbeidet omfatter kartlegging og overvåking av trua arter, men også tiltak for å sikre overlevelsen av disse artene. Vi jobber med fjellrev, villrein, kongeørn, sjøfugl og moskus, men også andre trua arter.

Seksjonen har også ansvaret for tiltak mot uønskede arter som mårhund, mink og bisam.

Arild Pfaff

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790140448
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Arne Bretten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797978839
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Arne Johannes Mortensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748073752
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Arne Jostein Devik

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795795501
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Bjørn Hugo Kristoffersen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791622004
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Egil Soglo

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799386503
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Erik Ola Helstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790991698
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Espen Rusten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790531307
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Georg Bangjord

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790025056
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Henrik Isaksen Eira

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791622002
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Jon Erling Skåtan

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748254803
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Ken Gøran Uglebakken

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791622283
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Kjartan Knutsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4795820521
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Knut Nylend

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799529387
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Odd Magne Kvålshagen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790204605
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Pär Nilsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790511280
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Rune Moen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741101140
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn

Tord Bretten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795911774
Seksjon: Seksjon for naturtilstand fauna
Avdeling: Statens naturoppsyn