Seksjon for tilsyn innland (SNI)

Seksjonens hovedansvarsområde er nasjonalparker og andre større verneområder i innlandet og fjellet, samt andre prioriterte arbeidsfelt hvor hovedaktiviteten er knyttet til areal og arter i utmark i innland og fjell.

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er å:

  • Gjennomføre naturoppsyn i de store verneområdene i henhold til gjeldende lovverk.
  • Arbeide med tiltak (informasjon, fysisk tilrettelegging, skjøtsel m.v.) i de store verneområdene. Denne innsatsen samordnes med Miljødirektoratets arealvern og reiselivssatsing, og samordnes i forhold til forvaltningsmyndighet (Fylkesmannen eller lokal forvaltningsordning). Særlig når det gjelder informasjon, tiltak, skjøtsel, registreringsarbeid mv.
  • Bidra til at det utvikles og iverksettes overvåking i de store verneområdene i tråd med Miljødirektoratets arbeid med områdeovervåking og oppfølging av bevaringsmål. Høyfjellsøkologi og oppfølging av rødlistearter og ansvarsarter skal ha særlig fokus.
  • Prioritere relasjonsbygging og samarbeid med andre aktører både i forhold til gjennomføring av naturoppsynsoppgaver samt framtidig bruk av områdene.
  • Gjennomføre motorferdseloppsyn, villreinjaktoppsyn og oppsyn med villreinområdene.
  • Holde fokus på videreutvikling og forbedring av dagens naturoppsyn i de store verneområdene.
  • Overordnet ansvar for samhandling med lokale områdestyrer.

Berit Broen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4747657803
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Erik Ydse

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748051578
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Erland Søgård

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791622001
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Håvard Kjøntvedt

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795805333
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Jørn Monsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792091018
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Kari Kveseth

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4790705729
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Kjølv Øystein Falklev

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795165085
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Kristoffer Ullern Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797097720
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Morten Elgaaen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797022625
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Olaf Bratland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797023013
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Ole Morten Sand

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790082195
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Ole Vangen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791312551
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Peter Hermansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791585265
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Thomas Rødstøl

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791547617
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Torbjørn Berglund

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791622022
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn

Øyvind Angard

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791733365
Seksjon: Seksjon for tilsyn innland
Avdeling: Statens naturoppsyn