Seksjon for tilsyn kyst (SAK)

Seksjonen har ansvar for tilsynet i kystområdene og verneområdene i lavlandet. Seksjonen har ansvaret for lakseoppsynet, og oppfølging med SNOs arbeid med OSPAR. Samarbeid med Skjærgårdstjenesten og Kystvakta er lagt til denne seksjonen.

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er:

  • Lakseoppsyn
  • Skjøtsel og tilrettelegging i kystverneområdene
  • Invormasjon og veiledning
  • Innkjøp og drift av SNO's båtpark
  • Tilsyn med sjøfugljakt

Alfred Ørjebu

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741566237
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Anders Voss Thingnes

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791872845
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Arnstein Johnsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4748036887
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Geir Håkon Olsen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790061033
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Haakon Braathu Haaverstad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790473107
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Jon Ove Scheie

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790771183
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Lars Tore Ruud

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795062513
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Olav Inge Edvardsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795497879
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Petter Kaald

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790047138
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Reidar Johan Sandal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790877844
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Runar Jostein Omnø

Tittel: rådgiver
Telefon: +4748232480
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Rune Somby

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791622282
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn

Stig Inge Hauge

Tittel: naturoppsyn
Telefon: +4792619175
Seksjon: Seksjon for tilsyn kyst
Avdeling: Statens naturoppsyn