Stab og fagstøtte (SOF)

Anne-Berit Pettersen

Tittel: stabssjef SNO
Telefon: +4797662860
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Bjørn Malvin Uthus

Tittel: konsulent
Telefon: +4795879060
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Erling Viken

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790604846
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Geir Denstad

Tittel: konsulent
Telefon: +4748169984
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Gunnar Eide

Tittel: konsulent
Telefon: +4792645408
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Jan Wilhelm Klüver

Tittel: konsulent
Telefon: +4748011500
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Jessie Risan Jørgensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792815615
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

John Ole Grøtte

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795189035
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Jon Moen

Tittel: konsulent
Telefon: +4748161905
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Jostein Sandvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791793867
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Kjell Brevik

Tittel: konsulent
Telefon: +4795095593
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Lorentz Noteng

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791106808
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Maj Audal Jøssund

Tittel: konsulent
Telefon: +4798807144
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn

Åshild Bye

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797044560
Seksjon: Stab og fagstøtte
Avdeling: Statens naturoppsyn