Seksjon for lokal forurensning (TLF)

Seksjonen har fagansvaret for regulering og oppfølging av akvakultur, avløp, landbruk og de industribransjer som er delegert fylkesmannen. Vi har ansvar for regelverksutvikling og veiledning innenfor nevnte områder og behandler klager på fylkesmannens vedtak innenfor delegert industri, avløp og akvakultur.

Seksjonen har i tillegg ansvar for oppfølging av overvann, også innenfor klimatilpasningsarbeidet.

Anna-Sara Magnusson

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799875087
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Anne Kathrine Arnesen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793498028
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Cecilie Kristiansen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4793257185
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Helle Marie Fagerli

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747010397
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Hilde Skarra

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4797044240
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Inger Marie Haaland

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799787929
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ingunn Lindeman

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790997812
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Juni Andrea Selfors Selfors

Tittel: konsulent
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kaisa Maria Solløs Gjertsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792228225
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Karl Rickard Persson

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4791192387
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Magny Eggestad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741278855
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Viveke Margrethe Sahlgaard

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792651154
Seksjon: Seksjon for lokal forurensning
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen