Miljødataseksjonen (TMI)

Seksjonen er et kompetansesenter med ansvar for å koordinere og samordne Miljødirektoratets arbeid med miljødata. Vi gir råd og støtte til enheter som eier eller skal etablere datasett og fagsystemer.

Vi har også ansvaret for å ivareta direktoratets rolle mot eksterne samarbeidsparter. I tillegg har vi ansvaret for teknisk drift og utvikling av den geografiske infrastrukturen. Vi bidrar i spesifikasjonen og kvalitetssikring av dataene sammen med dataeierne.

Vi bistår andre fagmiljøer i direktoratet med GIS-analyser og kartframstillinger.

Anne Gøril Aas

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790921780
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ellen Arneberg

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4793267128
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ingunn Limstrand

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4791577096
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Johan Danielsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792850417
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kjetil Pettersson

Tittel: sjefsingeniør
Telefon: +4792605767
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Lars Christensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741562501
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Mehdi Khakpour

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4745074196
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Oddvar Njåstad

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4795022827
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ole Torbjørn Nyvoll

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799167841
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Pål Theodorsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748221492
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ragnvald Larsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4792421540
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Rebekka Borsch

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4746741438
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Terje Krogh

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795225761
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Terje Sundberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747026926
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Trond Simensen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741509167
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Øystein Ålbu

Tittel: overingeniør
Telefon: +4798854212
Seksjon: Miljødataseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen