Industritilsynseksjonen (TIN)

Seksjonens hovedansvarsområder er tilsyn med landbasert industri, inkludert kontrollvirksomhet i forhold til klimakvoter, virksomhet knyttet til avfallshåndtering og tilsyn med grensekryssende avfallsforsendelser.

Vi arbeider også med tilrettelegging for tilsynsaksjoner og -arbeid hos fylkesmennene. Seksjonen deltar for øvrig i alle slags tilsynsoppgaver og i internasjonalt arbeid.

Alexander Kristiansen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4740481460
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Anne-Gry Jørgensen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4799763420
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Bent Bolstad

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4794874308
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Cathrine Skjærgård

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795898306
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Einar Knutsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4792293345
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Elisabeth Møyland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795084010
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Henning Gøhtesen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4790506696
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Håkon E. Larsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795992465
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ingrid Aarre Daae

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4793024582
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ingrid Håøy Nygård

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4795180591
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Jone Rivrud Rygg

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4747646289
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Leni Lødøen Grebstad

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4747808369
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Lise Kristin Svenning Jensen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4797098468
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ole Jakob Birkenes

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4746908760
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Ole Stian Bockelie

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4747018439
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Poul Byskov

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4747368669
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Rune Aasheim

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4793289782
Seksjon: Industritilsynseksjonen
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen