Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring (TAF)

Seksjonen koordinerer arbeidet mot kommuner og fylker i Miljødirektoratet for å nå nasjonale miljømål. Det skjer ved å styre, veilede, utvikle og koordinere fylkesmannens arbeid med miljøoppgaver, og ved nettbasert veiledning av kommuner på nettstedet Miljøkommune.no.

Vi ivaretar miljøhensyn i arealplanlegging. Dette innebærer å gi råd, veilede og bidra med faglig utviklingsarbeid til Klima- og miljødepartementet i plansaker som behandles i departementet.

Seksjonen har også i fagansvar for arbeid med strandsonen og grønnstruktur i byer og tettsteder. I tillegg følger vi opp den europeiske landskapskonvensjonen i Miljødirektoratet.

Eyvor Kristin Aas

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797516976
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Grete Elverum

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793036740
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Hanne Hegseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799587855
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

John Haugen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740240118
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Kristin Bodsberg

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795825979
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Mari Lise Sjong

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747024543
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Silje-Karine Reisz

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797065051
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Steinulf Hoel

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4791582878
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Stian Bergeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4794278070
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Toril Grønningsæter

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741662037
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Trude Norevik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740765833
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen

Wenche Rubi Sørvik

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795811906
Seksjon: Seksjon for arealplan og fylkesmannsstyring
Avdeling: Tilsyn- og miljødataavdelingen