Ingebjørg Svindland

Tittel: Sjefingeniør
Telefon: +4799155043
Seksjon: Seksjon for avfall og gjenvinning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen