Karianne Slåtta Haugen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4797598226
Seksjon: Seksjon for avfall og grunnforurensning
Avdeling: Miljøgiftavdelingen