Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:
Freshwater microplastics in Norway: A first look at sediment, biota and historical plankton samples from Lake Mjøsa and Lake Femunden

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1212 | Utgiver: NIVA

15.02.19 The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) tasked NIVA to investigate the presence of...

Kartleggingsinstruks: Kartlegging av Naturtyper etter NiN2 i 2019

Type: Veileder | Nummer: M-1287 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.02.19 Instruksen beskriver kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN), slik kartleggingen...

Microplastics in sediments on the Norwegian Continental Shelf II: Identification through FT-IR analysis

Type: Rapport | Nummer: M-1231 | Utgiver:

13.02.19 During the regional environmental sediment monitoring on the Norwegian Continental Shelf on behal...

Microplastics in polychaetes from the Norwegian Continental Shelf

Type: Rapport | Nummer: M-1222 | Utgiver:

13.02.19 During the regional environmental sediment monitoring campaign of the Norwegian Continental Shelf...

The Norwegian river monitoring programme – water quality status and trends 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1168 | Utgiver:

13.02.19 From 2017, the Norwegian River Monitoring Programme (Elveovervåkingsprogrammet) replaced the form...

Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1167 | Utgiver:

13.02.19 Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av det tidligere Elvetilførselsprogrammet, og i 2017...

Priority substances and emerging contaminants in selected Norwegian rivers

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1166 | Utgiver:

13.02.19 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2017 have been estimated...

Survey of hazardous substances in articles

Type: Rapport | Nummer: M-1259 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.02.19 67 samples from different articles were analyzed for dechloranes, chlorinated paraffins, phenolic...

Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær i Rogaland 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1210 | Utgiver:

07.02.19 På oppdrag fra Miljødirektoratet har Ecofact gjennomført kartlegging av spredning av utvalgte...

CLP og biocid butikkaksjon 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1105 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.02.19 Miljødirektoratet gjennomførte en landsdekkende butikkaksjon med kjemikalier og biocider til...

Vannovervåking: Identifisering av nærstasjoner

Type: Faktaark | Nummer: M-1288 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.02.19 Miljødirektoratet har utarbeidet en metode for identifisering av nærstasjoner ved overvåking i...

Climate in Svalbard 2100 – a knowledge base for climate adaptation

Type: Rapport | Nummer: M-1242 | Utgiver: Norsk klimaservicesenter

04.02.19 This report was commissioned by the Norwegian Environment Agency in order to provide basic...

Nasjonal ramme for vindkraft. Innspill fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren til eksklusjonsrunde 3

Type: Rapport | Nummer: M-1262 | Utgiver: Miljødirektoratet og Riksantikvaren

01.02.19 Miljødirektoratet og Riksantikvaren har levert løpende bidrag til Norges vassdrags- og...

Grønne tak som LOD- og miljøtiltak

Type: Rapport | Nummer: M-1153 | Utgiver:

31.01.19 Grønne tak kan bidra med mange økosystemtjenester og funksjoner som å holde tilbake og fordrøye...

Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-1142 | Utgiver: NINA

30.01.19 System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter.

Finansiell sikkerhet for anlegg som mottar, mellomlagrer og behandler farlig avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-1265 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.01.19 Anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av farlig avfall skal ha en finansiell sikkerhet t...

Model development for high-resolution emissions from residential wood combustion

Type: Rapport | Nummer: M-1261 | Utgiver:

23.01.19 In this report, we describe the MetVed model developed to estimate emissions from residential woo...

Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-1209 | Utgiver: Cicero, Vestlandsforsking

22.01.19 Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvens...

Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1131 | Utgiver:

21.01.19 This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analyses ...