Kalking i laksevassdrag

Tiltaksovervåking i 2012.

Forsuring av vann og vassdrag er et av de alvorligste miljøproblemer i Norge og den enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i norske vatn og elver. Hovedårsaken til forsuringen er langtransportert sur nedbør (svovel og nitrogen).


Type:
Rapport
Nummer:
M-18
Språk:
NB

Publisert:
01.08.2013 00:00:00
Forfatter:
Se de enkelte kapitlene for forfatter

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori