Deklareringsplikt på farlige kjemikalier

Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder på 100 kilo eller mer per år for omsetning eller yrkesmessig bruk, skal deklareres til Produktregisteret. Opplysningene Produktregisteret får er viktige for å kunne beskytte arbeidstakere, forbrukere og miljøet mot skadelige helse- og miljøeffekter. (Oppdatert pr. 29. september juni 2015.)


Type:
Faktaark
Nummer:
M-61
Språk:
NB

Publisert:
15.10.2013 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
1 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema