Lokal luftkvalitet : Tiltaksveileder

Hensikten med veilederen er å tydeliggjøre hvilke roller og ansvar kommuner og anleggseiere har etter regelverket, og gi anbefalinger om hvordan tiltak kan gjennomføres. Veilederen er et dynamisk dokument som vil bli oppdatert etter hvert som regelverket endres og verktøykassa utvides.

Tiltaksveilederen er ikke uttømmende når det gjelder lokal luftkvalitet og tiltak. Vedlagt veilederen er det en liste med henvisning til andre informasjonskanaler med nyttig informasjon om tiltak og arbeid med lokal luftkvalitet generelt.

Veilederen erstatter TA-2842

Oppdatert: 29. januar 2014


Type:
Veileder
Nummer:
M-48
Språk:
NB

Publisert:
25.10.2013 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
24 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema