Registrering av biocider

Alle som produserer, importerer eller distribuerer biocidprodukter i Norge har plikt til å melde inn produktene til Produktregisteret.

Biocidprodukter er produkter som desinfiserer, konserverer, bekjemper eller på annen måte uskadeliggjør skadelige organismer. Eksempler på biocidprodukter er treimpregneringsmidler, rottemidler, desinfeksjonsmidler, myggmidler og bunnstoff til båter.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-63
Språk:
NB

Publisert:
15.10.2013 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema