Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalie og produktkontroll

Miljødirektoratet kontrollerer produsenter, importører og forhandlere over hele landet. Vi fører blant annet tilsyn med at produkter ikke inneholder farlige kjemiske stoffer og at kjemikalier er riktig klassifisert og merket.I brosjyren kan du lese mer om hvordan kontrollene foregår og hvorfor det er viktig at vi kommer på kontroll.


Type:
Brosjyre
Nummer:
M-158
Språk:
NB

Publisert:
25.09.2014 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
8 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema