Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knytt til grunnforureining ved skytebaner

I Noreg fins det over 3000 aktive eller historiske sivile og militære skytebaner. Om lag 1700 er i aktiv bruk, medan mange eldre baner ligg meir eller mindre gløymd ute i naturen. Forsvarsbygg Futura har på oppdrag frå Miljødirektoratet laga eit fagleg grunnlag som skal gi ei betre oversikt over problemomfang og -utfordringar knytt til forureina grunn ved skytebaner i Noreg. Rapporten er i fyrste rekkje ei eksempelsamling som synleggjer en del allmenne problemstillingar knytt til både militære og sivile baner.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-348
Språk:
NN

Publisert:
29.04.2015 00:00:00
Opphav:
Forsvarbygg Futura
Omfang:
66 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema