Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2015

Leverandørregisteret for vassdragskalk har vore utgitt sidan 1994. Det inneheld opplysningar om kalkprodukt, kalkingstenester, -utstyr og leverandørar, referanse til alle doseringsanlegg i drift, og adresser til dei overordna ledda i kalkingsforvaltninga. Registeret er stadig bygd ut med nye data, og det følger utvikling og krav i europeisk standardisering for kalk til landbruks- og miljøføremål.


Type:
Rapport
Nummer:
M-463
Språk:
NN

Volum:
26 s.
Publisert:
17.12.2015 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema