CLP—hvordan melde til ECHA

Framstillere og importører er pliktige til å melde klassifisering og merking av sine stoffer til ECHA senest en måned etter at de er brakt i omsetning.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-311
Språk:
NB

Publisert:
23.02.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema