Faggrunnlag stillehavsøsters (Crassostrea gigas)

Rapporten gir kunnskapsstatus for utbredelse, bestandsutvikling, introduksjonspress og effekter av den invasive arten stillehavsøsters i Norge, og kommer med forslag til mulige bekjempingstiltak.

Havforskningsintstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) anbefaler at kartlegging og overvåking utgjør basisen for planlegging og prioritering av bekjempelsestiltakene. Det foreslås å benytte GIS-modellering til å identifisere sårbare områder og områder med høy økologisk funksjon, som har stor sannsynlighet for å bli invadert. 


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-304
Språk:
NB

Publisert:
03.02.2015 06:00:00
Opphav:
Havforskningsintstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Omfang:
35 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf