Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende. De perfluorerte stoffene er imidlertid svært stabile, brytes svært sakte ned i miljøet, og flere av stoffene har negative effekter på helse og miljø. I Norge har vi et nasjonalt forbud mot det perfluorerte stoffet PFOA i forbrukerprodukter som gjelder for produkter produsert etter 1. juni 2014. Norge har i samarbeid med Tyskland foreslått et forbud mot PFOA under det felleseuropeiske kjemikalieregelverket REACH. Det er behov for økt kompetanse på både innhold av perfluorerte stoffer i produkter og på metodikk for å utføre slike analyser, både i Norge og internasjonalt. Miljødirektoratet har i denne sammenheng gjennomført en kartleggingsstudie av perfluorerte stoffer i allværsklær der Norsk institutt for luftforskning (NILU) har stått for analysene. Studien viser at nivåene av PFOA i allværsklær er på vei ned sammenlignet med tidligere studier. Videre viser studien at det er mulig å måle de perfluorerte stoffene med høy grad av reproduserbarhet og ned mot lave konsentrasjoner.


Type:
Rapport
Nummer:
M-306
Språk:
EN

Publisert:
03.02.2015 00:00:00
Opphav:
NILU
Omfang:
49 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema