Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030

(Oppdatert 26.06.15) Rapporten er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling. Rapporten gir nye tall for historiske utslipp og framskrivinger basert på nye GWP-verdier og nye utslippsframskrivinger. 

Framskrivningene er fordelt på kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Videre gir rapporten en gjennomgang av mulige tiltak som kan realiseres mot 2030 og effekt av ulike tiltakspakkene fordelt på kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Rapporten inneholder 84 tiltaksbeskrivelse. Disse beskriver hva tiltakene går ut på, utslippsreduksjonspotensial og grove kostnadsestimater. Så langt det er mulig er også tilleggseffekter beskrevet. Mulige energikonsekvenser av tiltakene er også vurdert.


Type:
Rapport
Nummer:
M-386
Språk:
NB

Publisert:
24.06.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
322 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema