Økokyst – Delprogram Skagerrak

ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge og overvåke miljøtilstanden langs norskekysten. Miljøtilstand rapporteres i henhold til Vannforskriften. Delprogram Skagerrak viderefører kystovervåkingen i Skagerrak og har fortsatt fokus på sukkertare. Miljøstatus i Skagerrak i 2014 varierte fra svært god til moderat, og sukkertaretilstanden var generelt moderat.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-334
Språk:
NB

Publisert:
23.06.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
60 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker