GJENNOMGANG AV AVRENNINGSFAKTORER

Avrenningsfaktoren er forholdet mellom avrenningen fra et område og nedbøren over samme område. Avrenningsfaktoren er avhengig av overflatens permeabilitet, beskaffenhet og fallforhold i terrenget. I den rasjonelle metode for beregning av regnvannsavrenning er avrenningsfaktoren en viktig faktor som ofte må skjønnsmessig estimeres.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-293
Språk:
NB

Opphav:
COWI
Omfang:
18 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema