Kostnader og nytte ved overvannstiltak

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes og andre aktørers håndtering av overvann og komme med forslag til endringer og forbedringer. Som et ledd i utredningsarbeidet ønsker utvalget en systematisk oversikt over, og kvantifisering av, kostnader forbundet med å gjennomføre tiltak som reduserer skadepotensialet ved overvann. Videre har utvalget behov for en oversikt over antall overvannshendelser som fører til skade og ulemper per i dag, med tilhørende kostnader, som har med nyttesiden av overvannstiltak å gjøre. Det er også ønsket å se spesielt på nyttevirkninger for bymiljøet av lokale (blågrønne) overvannstiltak. Det er disse spørsmålene som er tema for denne rapporten.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-305
Språk:
NB

Opphav:
VISTA ANALYSE AS og COWI
Omfang:
84 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema