METODER FOR BEREGNING AV KLIMAFAKTORER FOR FREMTIDIG NEDBØRINTENSITET

Ekstremnedbør fører i dag til betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder.Målet med denne rapporten er å gi en oversikt over hvilke metoder som blir brukt for å ta høyde for fremtidige klimaendringer når overvannssystemer dimensjoneres, og vurdere hvilken metode som er mest hensiktsmessig å benytte i Norge.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-292
Språk:
NB

Opphav:
COWI
Omfang:
27 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema