OVERVANNSARBEID I UTLANDET

Store nedbørmengder fører i dag til betydelige kostnader ved oversvømmelser i byer og tettsteder. Det forventes at utfordringene vil øke i årene som kommer som følge av økt fortetting og effekter av klimaendringer. Ettersom avløpssystemet i norske byer og tettsteder i dag har begrenset kapasitet til å håndtere store mengder overvann, må tiltak iverksettes for å begrense skadevirkninger. Målet med denne rapporten er å gi en oversikt over hvilke virkemidler som benyttes internasjonalt med den hensikt å redusere risikoen for urban oversvømmelse som følge av ekstremnedbør.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-316
Språk:
NB

Opphav:
COWI
Omfang:
43 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema