RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR

Utredningen er gjennomført som en studie av norske regler og praksis, samt regler og praksis fra et utvalg andre land. Det er gjennomført dokumentstudier av relevante norske lover og forskrifter, veiledere, standarder og rapporter. Det er også gjennomført intervju av utenlandske fageksperter på Rambølls kontorer i et utvalg land for å kartlegge gjeldende praksis


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-318
Språk:
NB

Opphav:
RAMBØL Norge AS
Omfang:
83 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema