Risikovurdering ved utsetting av ikke-stedegen tare

Spredning av gener fra ikke-stedegne arter til nye områder vil kunne medføre endrede konkurranseforhold med påfølgende nedgang i lokale populasjoner. Tare har en relativt begrenset spredningsdistanse som kan medføre store lokale forskjeller i genetikk. Samtidig vil et lavt spredningspotensiale tilsi at mulige økologiske effekter av utsetting av ikke-stedegen tare vil være arealbegrenset. Imidlertid er det viktig å benytte seg av føre var prinsippet slik at uheldige situasjoner ikke oppstår.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-299
Språk:
NB

Publisert:
09.03.2015 00:00:00
Opphav:
Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen
Omfang:
12 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker