Vurdering av finansieringsmodeller for overvann

Prosjektet har hatt som formål å skissere opp et utvalg av forskjellige lands tilnærming til finansiering av overvannsproblematikk, som gebyrordninger, eiendomsskatt eller fonds-/tilskuddsordninger. Prosjektet skulle i hovedsak baseres på foreliggende informasjon hos Miljødirektoratet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-317
Språk:
NB

Opphav:
BDO
Omfang:
52 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema