Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 21 forsurede vassdrag som kalkes og i ett vassdrag der mangeårig kalking er avsluttet. .

Undersøkelser og effektkontroll i de kalkede vassdragene er et viktig grunnlag for evaluering av kalkingsstrategien og gjennomføring av de store elvekalkingsprosjektene. (Rapporten er oppdatert pr. 24. februar 2016.)


Type:
Rapport
Nummer:
M-412
Språk:
NB

Publisert:
20.11.2015 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
348 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker